Aljaž Ogrin - Projekti in izpiti na faksu - Realizacija elektronskih sklopov (Žarko Gorup)

drugo ime predmeta: Realizacija elektronskih naprav

To je eden izmed bolj obsežnih predmetov - veliko snovi ter predavanja, avditorne in laboratorijske vaje.
Obravnavana snov je osnova pri načrtovanju novih elektronskih naprav - izdelkov.

web:

Uradna stran predmeta

Profesorjeva stran (nisem je našel)

Literatura:
lastni zapiski s predavanj
A4 originalen list s formulami - 300DPI (400 kB)
List s formulami - dodatne formule (160 kB)
in uradna literatura

Vaje:
potekajo avditorne in laboratorijske vaje
Na laboratorijskih vajah se dobi navodila za vsako vajo posebej.
 

Izpiti:
pisni izpit 27. 6. 2003 (120 kB)
pisni izpit 11. 6. 2002 (190 kB)
pisni izpit 16. 6. 2001 (110 kB)
 

Opombe:
  - pisni in ustni izpit
  - na pisnem izpitu so 4 naloge: 3 računske in 1 opisna
  - na pisnem izpitu je dovoljen originalen, nepopisan list s formulami
  - na ustni izpit je potrebno prinesti vse podpisane laboratorijske vaje
  - ustni izpit poteka z vlečenjem listka s 3 vprašanji
 


Zadnja sprememba: 19. 9. 2003
Oblikovanje: Aljaz