Aljaž Ogrin - Projekti in izpiti na faksu - Računalniška orodja (Žarko Gorup)

 
V sklopu tega predmeta se obdela sledeče programske pakete za pomoč pri elektroniki:
  - Spice - digitalni in analogni simulator / analizator vezij
  - P-CAD - risanje shematike in načrtovanje tiskanih vezij
  - LabVIEW - zajemanje in alaliza podatkov, grafično programiranje

web:

Uradna stran predmeta

Profesorjeva stran (nisem je našel)

Literatura:
zapiski s predavanj !!!
uradna literatura - ne zajema celotne snovi
 

Vaje:
Laboratorijske vaje vodi Marko Jankovec

Izpiti:
ni pisnega izpita

Opombe:
  - ocena opravljenih vaj (P-CAD PCB) se šteje k izpitu - namesto pisnega izpita
 


Zadnja sprememba: 19. 9. 2003
Oblikovanje: Aljaz