Aljaž Ogrin - Projekti in izpiti na faxu - 2.L - Osnove mikroprocesorskih sistemov - System Bus

 

 
 Kako priključiti dodatni hardware na sistemsko vodilo?


Shema razširitvenega "expand" konektorja
Za 8-bitni bralni dostop (branje, npr. tipk) uporabljam 8-kanalni 3-state gonilnik (bus buffer) ali inverter: 74HC541 ali 74HC540.

Za 8-bitni pisalni dostop (8 izhodov, npr. krmiljenje LED-ic, koračnega motorčka...) uporabljam 8-kanalni zapah (latch): 74HC573. Za krmiljenje močnejših stvari (nekaj mA, npr. LED-ice) pa na zapah priključim 8-kanalni open-collector gonilnik ULN2803A (shema je zgoraj), ki lahko krmili tokove do 500mA na kanal.

Nastavitev naslova bralnih ali pisalnih vrat se lahko izvede direktno z eno izmed "CSx" linij, ki so dostopne
v razširitvenem konektorju. Taka izvedba je primerna za malo zunanjih vrat (buffer ali latch), ker je na razpolago
le malo "CSx" linij. Vsaka CS linija je namenjena za izbiro 8k Bytov naslovnega prostora, tako da se priključena
vrata javljajo povsod v izbranem 8kb naslovnem prostoru. Za obsežnejši vpogled v razdelitev naslovnega prostora s CS linijami glej v skripto "Mikrokrmilniški sistemi, prof. Tuma" ali diplomsko nalogo.
 

primer: Priključitev LCD modula z lastnim procesorjem (npr. LM016 - 2x16 znakov) na sistemsko vodilo

Priključitev podatkovnega dela LCD display-a je karseda preprosta: podatkovne linije (D0..D7) in  R/W' linija so povezane skupaj, LSB naslovnega vodila (A0) je za izbiro registra (RS), negirana CS4' linija je naslovna linija, priključena na LCD-Enable.

Izmerjeni časovni poteki branja in pisanja na sistemskem vodilu:

Pisanje podatka v podatkovni register:
Pisanje podatka v instrukcijski register:
Urin signal (E - system clock)
Branje podatka iz instrukcijskega registra:


Zadnja sprememba: 19. 9. 2001
Oblikovanje: Aljaz